BMW X6 2017

BMW X6 thế thệ hoàn toàn mới của BMW, với sự cải tiến về thiết kế và kỹ thuât, X6 luôn đem đến cho bạn sự mới mẽ trong phong cách sống.