CÂU HỎI THƯỜNG GẶP BẢO HIỂM Ô TÔ

  1. TẠI SAO NÊN MUA BẢO HIỂM Ô TÔ

    TẠI SAO NÊN MUA BẢO HIỂM Ô TÔ

    Bảo hiểm ôtô bồi thường cho thiệt hại tài chính của bạn phát sinh từ tai nạn liên quan đến xe ôtô của bạn. Đó là 1 hợp đồng giao kết giữa bạn và công ty bảo hiểm(CTBH), theo đó khi bạn đóng phí bảo hiểm(mua bảo hiểm) và CTBH cam kết sẽ bồi thường cho những thiệt hại theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm.